Silvestrovský koncert - Slavné hudební bonbónky

České Muzeum hudby, Praha 1 - Malá Strana
500 Kč Koupit vstupenky

O akci „Silvestrovský koncert - Slavné hudební bonbónky“

Vystoupí:
Dechové trio Bohemian Symphony Orchestra Prague
Fagot – Andrej Sochor, I. hoboj – Henri Morstyn, II. hoboj: Nikol Morstynová

G. F.Handel : Kamer trio Nr. 1/ Adagio, Allegro, Allegro
G. F Handel : Menuet
G. F. Handel: Bouree
W. A. Mozart: Sonatina I. / Allegro, Menuetto
W. A. MOZART: Sonatina IV. / Andante grazioso, Adagio, Allegro
J. B. VANHAL : Trio Nr. 1/ Andante. Allegro, Andante, Allegro
J. S. BACH: Svatebni kantata pro dva hoboje a basso cont.
A. VIVALDI : Domine deus _ z Gloria pro dva hoboje a basso cont.
G. F. Handel : Sonata IV F dur / Adagio, Allegro

Náhledy sálu České Muzeum hudby

Místo konání

České Muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 - Malá Strana

Diskuse

Pořadatel této akce: Koncertní agentura FIDELIO, IČ: 26387379