Závěrečný koncert „s Ódou na radost“

Obecní Dům - Smetanova Síň, Praha 1
zobrazit na mapě

Pro tuto akci nejsou vstupenky k dispozici.

O akci „Závěrečný koncert „s Ódou na radost““

ANTONÍN DVOŘÁK Te Deum op. 103
LUDWIG VAN BEETHOVEN Symfonie č. 9 d moll op. 125 „s Ódou na radost“

LISE LINDSTROM | soprán
Jana HROCHOVÁ | alt
Jaroslav BŘEZINA | tenor
Jiří BRŪCKLER | baryton
Pavel ŠVINGR | bas

HOUSTON SYMPHONY CHORUS
Betsy COOK WEBER | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Pietari INKINEN | dirigent

Jak jinak slavnostně ukončit sezónu než Beethovenovou Devátou, kde básník a s ním skladatel oslavuje radost: „Ty jiskro boží, dcero, již nám ráj dal sám! Srdce vzňaté žárem touží, nebeský tvůj krásy chrám!“ Nebo Dvořákovou kantátou k oslavě boží Te Deum laudamus, kde zase „bez ustání volají všichni andělé, cherubové i serafové, všechny mocné nebeské zástupy!“ Proto jsme pozvali sopranistku Ailish Tynan, jejíž hlas je tak jásavý. A pozvání přijal také vyhlášený americký Houston Symphony Chorus, aby připomněl, že to byl právě americký sbor, který Dvořákovo Te Deum premiéroval.

Koncerty se konají pod záštitou J. E. Heleny Tuuri, velvyslankyně Finské republiky v České republice.

Náhledy sálu Obecní Dům - Smetanova Síň

Místo konání

Obecní Dům - Smetanova Síň, Náměstí Republiky 5, Praha 1

Pořadatel této akce: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, IČ: 00064475

Prodávejte vstupenky online!
Vytvořte si u nás zdarma stránku vaší akce a začněte prodávat vstupenky či registrace do 5 minut.
Vytvořit akci