Schola Gregoriana Pragensis

Kostel sv. Šimona a Judy, Praha 1

Pro tuto akci nejsou vstupenky k dispozici.

O akci „Schola Gregoriana Pragensis“

CHORÁLNÍ I VÍCEHLASÉ ZPĚVY A SVĚTSKÁ TVORBA KARLOVY DOBY
Barbora KABÁTKOVÁ | zpěv, gotická harfa
Jakub KYDLÍČEK | flétny
Jakub EBEN | bicí

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
David EBEN | umělecký vedoucí
Barevná a mnohovrstevná jako vitráž v oknech gotických chrámů, taková byla hudba za vlády císaře, krále českého a markraběte moravského Karla IV. Soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem před vašimi zraky poskládá barevná sklíčka této mozaiky do fascinujícího obrazu hudebního života Karlovy doby. Zazní hudba chrámu sv. Víta, hudba ulice nebo hudba univerzity mimořádně vzdělaného a osvíceného panovníka naší historie.

konec koncertu ve 21.00 hod.
koncert s přestávkou

Náhledy sálu Kostel sv. Šimona a Judy

Místo konání

Kostel sv. Šimona a Judy, Na Frantisku - Dusni, Praha 1

Diskuse

Pořadatel této akce: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, IČ: 00064475