Zdravá výživa – nenechte se napálit polopravdami z médií

Otevřená zahrada, Brno
zobrazit na mapě

Pro tuto akci nejsou vstupenky k dispozici.

O akci „Zdravá výživa – nenechte se napálit polopravdami z médií“

Na první pohled se zdá, že problematika výživy je jasná a nemůže nás nic zaskočit. Opak je však pravdou – setkáváme se s celou řadou protichůdných informací, polopravd a mýtů. V některých případech to může být značně nebezpečné, příkladem je dodržování hladovky při nádorovém onemocnění nebo vyřazení velkého množství druhů potravin při dodržování přísných redukčních režimů. V rámci workshopu Mýty ve výživě budeme procházet jednotlivé skupiny potravin a vyvrátíme mýty s nimi spojené. Příkladem je vztah mléka a jeho vlivu na zdraví, mýty kolem tuků, atd. Větší pozornost bude zaměřena i na mýty kolem redukčních diet. Praktickým workshopem vás provede PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.
Absolvovala bakalářské studium na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následné magisterské studium v Brně na Masarykově lékařské fakultě se specializací na výživu člověka. Titul PhDr. získala také v Brně, na Pedagogické fakultě, obor Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Od roku 2002 pracovala v Endokrinologickém ústavu v Praze jako dietolog na oddělení Diagnostiky a léčby obezity. V současné době pracuje na klinice v Praze, kde se specializuje na léčbu obézních pacientů. Je členem Společnosti pro výživu, odborným garantem u obecně prospěšné společnosti Vím co jím a piju, působí jako dietoložka v odborném centru Rekondice, píše pro odborné i populárně naučné časopisy a dva roky vyučovala nutriční terapeuty dietologii na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Místo konání

Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno

Pořadatel této akce: Focus Agency, s. r. o. pro Vím, co jím a piju, o. p. s., IČ: 26212722

Prodávejte vstupenky online!
Vytvořte si u nás zdarma stránku vaší akce a začněte prodávat vstupenky či registrace do 5 minut.
Vytvořit akci