Život s autismem

Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice
zobrazit na mapě

Pro tuto akci nejsou vstupenky k dispozici.

O akci „Život s autismem“

Cílem konference je seznámit veřejnost se situací rodin dětí s PAS v ČR a ukázat příklady dobré praxe. Na konferenci vystoupí odborníci z oblasti zdravotnictví, vzdělávání, sociální práce. Představeny budou výsledky zajímavých výzkumů.
8:00 Registrace účastníků
9:00 Zahájení konference
9:10–9:35 prof. MUDr. Miloš VELEMÍNSKÝ, CSc., dr.h.c. – ZSF JCU
• Včasná diagnostika PAS (screening u batolat v 18 měsících)
9:35–10:00 Mgr. Baloun Ingrid – ZSF JCU
• Kvalita života rodin s dětmi s PAS
10:00–10:25 Jaroslava Klesnerová (matka)
• Když běžné metody výchovy nefungují
10:25–10:50 Petra Třešňáková a Petr Třešňák – Děti úplňku
• Homesharing – sdílená péče o děti s PAS
10:50–11:15 MUDr. Radim Šrám, DrSc.
• Vliv znečištěného ovzduší na CNS dětí
11:15–11:55 PhDr. Romana Straussová, Ph.D. (Centrum terapie autismu)
• OTA (Open therapy of Autism) komplexní terapeutický přístup pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, neuro-vývojovými a behaviorálními poruchami, raná intervence batolat
12:00–13:00 Oběd
13:00 – 13:25 JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA (Integrační centrum Sasov – ředitelka)
• Vzdělávání dětí s PAS
13:25–13:50 Mgr. et Mgr. Romana Jakešová – Kancelář veřejného ochránce práv
• Poskytování zubní péče lidem s autismem
13:50–14:15 Mgr. Magdalena Paulusová – Kancelář veřejného ochránce práv
• Dostupnost sociálních služeb pro osoby s PAS
14:15–14:40 Camille Latimier (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s. – ředitelka)
• Omezení svéprávnosti a podporované rozhodování lidí s PAS
14:40–15:05 Mgr. Milena Urbanová – Auticentrum, o.p.s.
• Sociální služby pro osoby s PAS v praxi
15:05–15:30 Mgr. Ing. Simona Šimková
• Výživa u dětí s PAS
Konference se koná pro odborníky zabývající se poruchou autistického spektra a zároveň i pro veřejnost.
Registrace je zdarma, neúčtujeme žádný konferenční poplatek (registrace je informativní pro organizační výbor, aby zajistil dostatek občerstvení).

Místo konání

Zdravotně sociální fakulta, J. Boreckého 1167/27, České Budějovice

Pořadatel této akce: Život s autismem, IČ:

Prodávejte vstupenky online!
Vytvořte si u nás zdarma stránku vaší akce a začněte prodávat vstupenky či registrace do 5 minut.
Vytvořit akci