Building Conversation/ Conversation without words

Zkušebna provozní budovy ND, Praha 1
zobrazit na mapě

Pro tuto akci nejsou vstupenky k dispozici.

O akci „Building Conversation/ Conversation without words“

Inscenace se koná ve zkušebně – Provozní budova B

Představení bude v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů Národního divadla natáčeno pro dokumentární a informační účely.

Slovy vyznáváme lásku, slovem vyhlašujeme válku, slovy vychováváme své děti. Od prvního do posledního okamžiku života člověk řekne kolem osmi miliard slov. Přečteme a uslyšíme pětkrát víc. Lidská kultura je založená na debatě, na mluvení. Evropa je konverzace. Nizozemí je konverzace. My jsme konverzace.

Building Conversation je cvičení.
Building Conversation je jako skupinový volný pád: člověk se pustí do debaty s ostatními, aniž by věděl, jak dopadne.
Building Conversation vytvořila umělců, které zajímá, co se stane, když spolu začneme debatovat. Nechali se inspirovat konverzačními technikami z celého světa a vedou několik různých konverzací s účastníky v nejrůznějších evropských městech.
Jak mluvíme? Jak nakládáme se slovy? Jak úspěšní, chytří, agresivní nebo laskaví jsme v debatě? To přesně zjišťuje Building Conversation: věnuje se tomu, jak mluvíme. Mimo svůj každodenní provoz, mimo své běžné zvyklosti. Pojďte si s námi zakonverzovat.

Ze série konverzací přiváží Lotte van den Berg dvě:

Konverzace beze slov je inspirována každoročními setkáními Inuitů, na nichž se scházejí náčelníci, aby na sebe hodiny beze slov hleděli. Nepadne jediné slovo. Dalším inspiračním zdrojem byla performance Mariny Abramović The Artist is Present, během níž návštěvnici seděli naproti Marině Abramović a vymezený čas jí mlčky hleděli do očí. Pocit, který člověk zažívá, když němě hledí někomu do očí, je mimořádný. Taková konverzace diváka nechá zažít, v čem spočívá lidský kontakt a propojí skupinu velmi přímočarým způsobem.

Inspirováno inuitskými zvyky
jazykově bezbariérové

Práce Lotte van den Berg je k vidění na mezinárodních festivalech v Evropě, Kanadě, Spojených státech i Africe. Její vizuální jazyk je střízlivý, prostý. Zaměřuje se na detail a jeho podstatu jak v obraze, tak v pohybu a scéně. Pohybuje se mezi tancem, divadlem a filmem, vždy má ale charakteristický jazyk, jehož podstatou je práce s divákem – vyzývá ho úvahám nad nejrůznějšími perspektivami a úhly pohledu. Pracuje s profesionály, ale i s amatéry, v divadlech i nedivadelních prostorech. Nechává se inspirovat tím, co nás v každodenním životě inspiruje.

Náhledy sálu Zkušebna provozní budovy ND

Místo konání

Zkušebna provozní budovy ND, Ostrovní 1, Praha 1

Pořadatel této akce: Národní Divadlo, IČ:

Prodávejte vstupenky online!
Vytvořte si u nás zdarma stránku vaší akce a začněte prodávat vstupenky či registrace do 5 minut.
Vytvořit akci