| České Muzeum hudby

v nádherném prostředí bývalého kostela (nyní vyhřívaná koncertní prostora s vynikající akustikou), nyní České muzeum hudby se můžete přijít rozloučit se starým rokem stylově.

KLÁROVO KVARTETO:
Tom Klár – I. housle, Pavel Hrda – II. housle, Tomáš Duda – viola, Václav Fleissig – violoncello
.
PROGRAM:
A.L. WEBER Cats – Memory
A.L.WEBBER – …

V případě, že chcete začít prodávat vstupenky či vytvářet akce zdarma, pokračujte prosím zde