« Předchozí 1 17 29 30 31 32

| Obecní dům - Smetanova síň

KAREL HUSA
Hudba pro Prahu 1968

CARL ORFF
Carmina burana

Slávka ZÁMEČNÍKOVÁ | soprán
Martin ŠREJMA | tenor
Audun IVERSEN | baryton

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
Lukáš VASILEK | sbormistr

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RADOST PRAHA

Jan PIRNER | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Tomáš BRAUNER | dirigent

V srpnu 2021 uběhne sto let od…

« Předchozí 1 17 29 30 31 32

V případě, že chcete začít prodávat vstupenky či vytvářet akce zdarma, pokračujte prosím zde