| Kostel Sv. Františka

F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, C. Franck, J. F. N. Seger, B. M. Černohorský, J. Kř. Kuchař, L. Cherubini

Michaela Růžičková – soprán/soprano
Markéta Šmejkalová – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni,

Terezie Švarcová – soprán / soprano
Tomáš Kokš – housle/ violin, Otomar Kvěch – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

J. S. Bach, G.F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, W. A. Mozart, P. J. Vejvanovský

Ludmila Vernerová – soprán/soprano, Vladimír Rejlek – trubka/trumpet
Josef Popelka – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni,

Terezie Švarcová – soprán / soprano
Tomáš Kokš – housle/ violin, Otomar Kvěch – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

J. D. Zelenka, G. F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, L. Janáček, F. X. Brixi, J. F. N. Seger, A. Rejcha, F. Schubert, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, G. Caccini

Barbora Martínková Polášková – Mezzosoprán/Mez­zosoprano, Žofie Vokálková – Flute / Flétna
Drahomíra Matznerová – Varhany / Organ

| Kostel Sv. Františka

J. S. Bach, G.F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, W. A. Mozart, P. J. Vejvanovský

Ludmila Vernerová – soprán/soprano, Vladimír Rejlek – trubka/trumpet
Josef Popelka – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

J. D. Zelenka, G. F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, L. Janáček, F. X. Brixi, J. F. N. Seger, A. Rejcha, F. Schubert, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, G. Caccini

Barbora Martínková Polášková – Mezzosoprán/Mez­zosoprano, Žofie Vokálková – Flute / Flétna
Drahomíra Matznerová – Varhany / Organ

| Kostel Sv. Františka

F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, C. Franck, J. F. N. Seger, B. M. Černohorský, J. Kř. Kuchař, L. Cherubini

Michaela Růžičková – soprán/soprano
Markéta Šmejkalová – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, A. Dvořák

Hana Jonášová – soprán / soprano, Miroslav Kejmar – trubka/trumpet
Michelle Hradecká – varhany/organ

| Kostel Sv. Františka

F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, C. Franck, J. F. N. Seger, B. M. Černohorský, J. Kř. Kuchař, L. Cherubini

Michaela Růžičková – soprán/soprano
Markéta Šmejkalová – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, A. Dvořák

Hana Jonášová – soprán / soprano, Miroslav Kejmar – trubka/trumpet
Michelle Hradecká – varhany/organ

| Kostel Sv. Františka

F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, C. Franck, J. F. N. Seger, B. M. Černohorský, J. Kř. Kuchař, L. Cherubini

Michaela Růžičková – soprán/soprano
Markéta Šmejkalová – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni,

Terezie Švarcová – soprán / soprano
Tomáš Kokš – housle/ violin, Otomar Kvěch – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

J. D. Zelenka, G. F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, L. Janáček, F. X. Brixi, J. F. N. Seger, A. Rejcha, F. Schubert, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, G. Caccini

Barbora Martínková Polášková – Mezzosoprán/Mez­zosoprano, Žofie Vokálková – Flute / Flétna
Drahomíra Matznerová – Varhany / Organ

| Kostel Sv. Františka

F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, C. Franck, J. F. N. Seger, B. M. Černohorský, J. Kř. Kuchař, L. Cherubini

Michaela Růžičková – soprán/soprano
Markéta Šmejkalová – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.