| Kostel Sv. Františka

J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni,

Terezie Švarcová – soprán / soprano
Tomáš Kokš – housle/ violin, Otomar Kvěch – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

Ave Maria by Ch. Gounod, F. Schubert, C. Franck, W.A. Mozart – Alleluja, J. Haydn – The Creation
M.A. Charpentier – Te Deum – Preludium
J. Clarke – J.F.N. Seger – A. Dvořák
Štěpánka Heřmánková – soprán/soprano, Miroslav Laštovka – trubka/trumpet
Vladimír Roubal – varhany/organ

| Kostel Sv. Františka

J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni,

Terezie Švarcová – soprán / soprano
Tomáš Kokš – housle/ violin, Otomar Kvěch – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

A. Vivaldi – Laudamus Te, J.S. Bach, W. A. Mozart – Alleluja, J. Kř. Kuchar, G. Bizet – Agnus Dei
G. F. Händel, J. F. N. Seger, C. Franck, B. M. Černohorský, A. Dvořák, F. Schubert, Ch. Gounod

Libuše Moravcová – Myřátská – soprán/soprano, Dušan Růžička – tenor/tenore,
Markéta Šmejkalová – varhany/organ

| Kostel Sv. Františka

A. Vivaldi – Laudamus Te, J.S. Bach – Duet z Vánočního Oratoria / duet from Christmas Oratorio
Stecker – 2 české koledy / 2 czech carols, W. A. Mozart – Alleluja, J. Kř. Kuchar – Pastorela, Holly Night
J. S. Bach, G. F. Händel, J. F. N. Seger, C. Franck, B. M. Černohorský, A. Dvořák, F. Schubert, Ch. Gounod

Michaela Růžičková – soprán/soprano,…

| Kostel Sv. Františka

Gloria in Excelsis Deo, Silent Night, Adeste Fideles, W. A. Mozart, G.F. Händel, J. S. Bach, P.J.Vejvanovský, V. A. Michna z Otradovic, J. F. N. Seger, F. Schubert, A. Dvořák,
J. Clarke, J. Stanley, J. J. Ryba, J. Michalička, J. K. Kuchař

Hana Jonášová – soprán/soprano, Vladimír Rejlek – trubka/trumpet
Josef Popelka – varhany/organ

| Kostel Sv. Františka

A. Vivaldi – Laudamus Te, J.S. Bach – Duet z Vánočního Oratoria / duet from Christmas Oratorio
Stecker – 2 české koledy / 2 czech carols, W. A. Mozart – Alleluja, J. Kř. Kuchar – Pastorela, Holly Night
J. S. Bach, G. F. Händel, J. F. N. Seger, C. Franck, B. M. Černohorský, A. Dvořák, F. Schubert, Ch. Gounod

Michaela Růžičková – soprán/soprano,…

| Kostel Sv. Františka

Gloria in Excelsis Deo, Silent Night, Adeste Fideles, W. A. Mozart, G.F. Händel, J. S. Bach, P.J.Vejvanovský, V. A. Michna z Otradovic, J. F. N. Seger, F. Schubert, A. Dvořák,
J. Clarke, J. Stanley, J. J. Ryba, J. Michalička, J. K. Kuchař

Hana Jonášová – soprán/soprano, Vladimír Rejlek – trubka/trumpet
Josef Popelka – varhany/organ

| Kostel Sv. Františka

A. Vivaldi – Laudamus Te, J.S. Bach – Duet z Vánočního Oratoria / duet from Christmas Oratorio
Stecker – 2 české koledy / 2 czech carols, W. A. Mozart – Alleluja, J. Kř. Kuchar – Pastorela, Holly Night
J. S. Bach, G. F. Händel, J. F. N. Seger, C. Franck, B. M. Černohorský, A. Dvořák, F. Schubert, Ch. Gounod

Michaela Růžičková – soprán/soprano,…

| Kostel Sv. Františka

Adam Michna z Ortadovic – Christmas songs, G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, A. Dvořák

Hana Jonášová – soprán / soprano, Miroslav Kejmar – trubka/trumpet
Michelle Hradecká – varhany/organ

| Kostel Sv. Františka

J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni,

Terezie Švarcová – soprán / soprano
Tomáš Kokš – housle/ violin, Otomar Kvěch – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

Adam Michna z Ortadovic – Christmas songs, G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, A. Dvořák

Hana Jonášová – soprán / soprano, Miroslav Kejmar – trubka/trumpet
Michelle Hradecká – varhany/organ

| Kostel Sv. Františka

A. Vivaldi – Laudamus Te, J.S. Bach – Duet z Vánočního Oratoria / duet from Christmas Oratorio
Stecker – 2 české koledy / 2 czech carols, W. A. Mozart – Alleluja, J. Kř. Kuchar – Pastorela, Holly Night
J. S. Bach, G. F. Händel, J. F. N. Seger, C. Franck, B. M. Černohorský, A. Dvořák, F. Schubert, Ch. Gounod

Michaela Růžičková – soprán/soprano,…

| Kostel Sv. Františka

J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni,

Terezie Švarcová – soprán / soprano
Tomáš Kokš – housle/ violin, Otomar Kvěch – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.

| Kostel Sv. Františka

J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni,

Terezie Švarcová – soprán / soprano
Tomáš Kokš – housle/ violin, Otomar Kvěch – varhany/organ

Duration of concert 60 minutes.